dve ruke koje se drze

Treba vam dobar plivač da vas podrži u dubinama okeana

Ljudi su sigurniji u svoju sposobnost ako imaju vezu u kojoj se osećaju prijatno i otvoreno razgovaraju o svojim ciljevima s partnerom

Verovatno ne bilo interesantno da preispitujem odnose partnera, da nam se nije sve „ovo” dogodilo. Moje kolege širom sveta pisale su o značaju partnera u održavanju željene telesne težine i kondicije. Oni malo vispreniji sve to povezali su s težnjom za ostvarenjem željenog životnog stila. Meni se čini da nam je pandemija pokazala da borba za život upravo zavisi od odnosa među partnerima i da, u zavisnosti od toga, može da bude uspešna ili ne.

Već letimično istraživanje značenja reči partner pokazuje da je to neko s kim imamo intimnu vezu i/ili se zajedno bavimo istom aktivnošću. Naravno, u raznim oblastima partner ima različito značenje, tako je u ronjenju to onaj s kojim ronite u paru, ali i od koga zavisi vaš život. U kolokvijalnom govoru, ljudi nekad koriste reč partner u obraćanju osobi sa kojom nešto rade. U plesu, to su dve osobe koje plešu zajedno i koje su utoliko uspešnije ukoliko se bolje poznaju. U raznim profesijama partner označava nekog s kim imate zajedničke poslovne interese, na primer u advokaturi. U svakom slučaju, sve navedeno ima jedan imenitelj, a to je zajednička aktivnost.

Faktor uspeha

Pandemija nam je pokazala da borba za život upravo zavisi od odnosa među partnerima

par rukama pravi srce

Kao lekar, imao sam toliko puta priliku da vidim neuspele pokušaje delovanja na hronična stanja i bolesti, u kojima nije bilo uzajamne podrške partnera. Pandemija je upravo uticala da mnogi partneri postave zajedničke ciljeve i usvoje promene koje će poboljšati njihov život. Tako su mnoge ankete pokazale da su dve najčešće odluke u ovo sumorno vreme uključivale zdraviju ishranu i više vežbanja. Suštinski, sve te nove ideje odnose se na interakciju i razmenu energije, pa mogu da posluže kao metafora sveukupnih promena koje uspešni partneri treba da usvoje.

Iako ljudi koji istražuju najefikasnije načine ishrane, pre svega zbog zdravlja i imuniteta, prizivaju motivaciju i snagu volje u postizanju ciljeva, često previde jedan vrlo važan faktor svog uspeha – svog partnera. Partneri mogu lako da utiču na podršku ili podrivanje napora voljene osobe za postizanje ciljeva zdravog života. Suština je da partneri uspostavljaju međusobnu zavisnost, što znači da se ciljevi, rutine i postupci svake osobe oblikuju, utiču i čak zavise od uzajamnog odnosa.

Zajednička ishrana

Partneri mogu da utiču na podršku ili podrivanje napora za postizanje ciljeva zdravog života

par zajedno vezba - zena vozi biciklu, dok muz trci pored nje

Partneri u međusobno zavisnoj vezi obično zajedno jedu. Idealno bi bilo da usklađuju raspored i koordiniraju navike na način koji im omogućava da imaju uticaj na međusobne odluke i ponašanje. Uticaj partnera može se manifestovati u dva oblika – pomaganjem i olakšavanjem ili uplitanjem i otežavanjem.

Iako se čini logično da partneru koji se trudi da jede zdravo cilj može da se olakša kupovinom svežeg povrća na pijaci i planiranjem zdravih obroka za celu nedelju, to se često ne dešava. Upravo je partner taj koji treba da omogući svom partneru da postigne lične ciljeve. Na primer, posvećenost jednog partnera fizičkoj aktivnosti trebalo bi da prati drugi partner, jer nerazumevanje može da dovede do ozbiljnih problema, pa čak i raskida.

Uticaj partnera može se manifestovati u dva oblika – pomaganjem i olakšavanjem ili uplitanjem i otežavanjem

Studija na koju se mnogi pozivaju rađena je na 122 osobe na čije su pokušaje da smršaju uticali partneri (Theiss i autori, 2016). Rezultati su ukazali na tri načina na koja su partneri otežavali postavljene ciljeve. Prvi, najčešći oblik mešanja, bio je taj što partneri nisu sarađivali u planiranju zdravih obroka ili nabavci odgovarajuće hrane. To se ogledalo u sprečavanju ili podsticanju iskušenja da unose neželjenu hranu ili podsticanju da sami sebe varaju.

Drugi oblik sastojao se u obeshrabrivanju ili sprečavanju da partner redovno vežba, bilo odvraćanjem pažnje od vežbanja, nuđenjem primamljive alternative napornoj fitnes rutini ili organizacijom rada u kući na način koji onemogućava pronalaženje vremena za vežbanje. Treći način bio je možda najperfidniji, jer se mešao u ciljeve emocionalnim obeshrabrivanjem, uvredljivim komentarima ili nedostatkom pažnje. Zbog svega toga, partneri koji su postavili sebi ciljeve osećali su nedostatak podrške, krivicu, apatiju ili ljubomoru.

Razmena energije

S druge strane, postoji bar četiri načina na koja su partneri olakšali postavljene ciljeve svog partnera.

Prvi se odnosi na: omogućavanje zdrave ishrane i vežbanja, kuvanje zdravijih obroka, dogovor da se nezdrava hrana ne kupuje, kupovinu odgovarjuće fitnes opreme, brigu o kućnim poslovima kako bi postojalo vreme za vežbanje i pronalaženje načina da vežbanje bude lakše.

Zajedničke aktivnosti same po sebi su motivacioni faktor, jer želja da budemo zdravi i atraktivni za partnera utiče na dugotrajnost veze

Drugi način bio je još efikasniji, jer je podrazumevao zajedničke napore za mršavljenje, poput zajedničkog vežbanja i usvajanja istog načina ishrane.

Treći je verovatno najvažniji, jer su partneri jedan drugom pružali ohrabrenje, podršku i pozitivnu potporu, kao što su poverenje u sposobnost partnera da dostigne cilj i pohvala uspeha partnera.

Konačno, mnogi učesnici su nagovestili da su zajedničke aktivnosti same po sebi motivacioni faktor, jer želja da budemo zdravi i atraktivni za svog partnera utiče na dugotrajnost veze.

Upravo je ta razmena energije ključ partnerskog odnosa, ne samo kada je reč o pravilnoj ishrani i vežbanju, već i kada je reč o ostalim zajedničkim aktivnostima. Suština je u sposobnosti komunikacije s partnerom. Drugim rečima, ljudi su sigurniji u svoju sposobnost ako imaju vezu u kojoj se osećaju prijatno i otvoreno razgovaraju o svojim ciljevima s partnerom.

Definitivno postoje dokazi da su pojedinci koji s partnerom koordiniraju napore za uspostavljanje zdravog načina života, uspešniji u postizanju ciljeva. Stoga, pored pravljenja plana za zdrave životne stilove, partneri bi trebalo da neguju bliske odnose koji će pomoći da se ciljevi ostvare. Kako kaže stara izreka, ako partner ne iznedri najbolje iz vas, onda ste u pogrešnoj zajednici ili, da se vratimo ronjenju, gde se kaže – da ne biste ostali u bazenu, treba vam partner da vas podrži u dubinama okeana.