DA LI ŽENE PODNOSE ALKOHOL BOLJE NEGO MUŠKARCI?

Da li žene podnose alkohol bolje nego muškarci?

Zbog prirode problema i psihologije, žene imaju mnogo više uspeha u lečenju zavisnosti od alkohola, iako je razvijaju brže od muškaraca

Pitanje se nametnulo samo po sebi, verovatno jer su žene počele da konzumiraju alkohol ravnopravno sa muškarcima, ali ne i da ga podnose na isti način. Jedan od problema je u tome što su sve kliničke studije o alkoholu rađene u potpunosti na muškarcima, do devedesetih godina prošlog veka. Pretpostavljalo se da je alkoholizam uglavnom muški problem. To se promenilo kada su institucije Sjedinjenih država poput Nacionalnog instituta za zdravstvo dale preporuku da se žene i posebne grupe moraju uključiti u klinička istraživanja.

Žene piju iz drugačijih razloga nego muškarci – one češće piju zbog emocionalnog bola, dok muškarci više piju zbog socijalnog pritiska

Muškarci osetljiviji

Do tada, studije jednostavno nisu istraživale žene, a pretpostavljalo se da se podaci dobijeni na muškarcima mogu primeniti na žene. Prve radove o konzumiranju alkohola među ženama radila je Britanka, Šaron Vilsnek, zajedno sa suprugom. Među njihovim brojnim nalazima uočeno je da žene češće koriste alkohol ako su bile seksualno zlostavljane kao deca, kao i da su žene osetljivije na alkohol od muškaraca. Ovo poslednje nije potvrđeno do 2000. godine, kada je profesor neuropsihologije Marlena Oscar Berman, primetila da muškarci alkoholičari imaju manji centar za nagradu (delovi limbičkog sistema i frontalnog korteksa vezani za motivaciju) od žena i da su u stvari osetljiviji.

Zahvaljujući prirodno višem nivou telesne masti i nižim nivoima vode u telu, žene doživljavaju dramatičniji fiziološki odgovor na alkohol

Dramatičniji fiziološki odgovor na alkohol

Medicinski gledano, razlozi podnošenja alkohola mogu biti vezani za različit procenat masti i vode u organizmu, ali i različit nivo alkoholne dehidrogenaze, enzima neophodnog za razgradnju alkohola. Istraživači su otkrili da žene proizvode manje količine enzima koji se zove alkoholna dehidrogenaza (ADH), a koji se oslobađa u jetri i razgrađuje alkohol u organizmu. U međuvremenu, masnoća vezuje alkohol, dok ga voda rastvara. Zahvaljujući prirodno višem nivou telesne masti i nižim nivoima vode u telu, žene doživljavaju dramatičniji fiziološki odgovor na alkohol. Zbog toga postoji porast medicinskih problema kod žena koje konzumiraju alkohol u poređenju sa muškarcima. Žene koje prekomerno piju takođe imaju tendenciju da brže razvijaju zavisnost i druga medicinska stanja od muškaraca, iako počinju da piju kasnije u životu nego muškarci, ali im je potrebno mnogo manje vremena da razviju zavisnost o alkoholu.

Žene rođene između 1991. i 2000. godine piju isto toliko koliko i muškarci

Zbog svega, žene sve više pate od posledica alkoholizma. Istraživanja su pokazala i da žene koje piju prekomerno razvijaju oboljenje jetre i srca brže od muškaraca. Podaci Sjedinjenih Američkih Država pokazuju da se stopa smrti od ciroze povećala 57 odsto kod žena u dobi od 45 do 64 godine u periodu 2000–2015, u poređenju sa 21 odsto među muškarcima. I ono što je dosta alarmirajuće, porast kod žena u dobi od 25 do 44 godine je za 18 odsto, dok je kod muškaraca došlo do pada za 10 odsto.

S druge strane, žene piju iz drugačijih razloga nego muškarci. Na primer, žene češće piju zbog emocionalnog bola, dok muškarci više zbog socijalnog pritiska. Žene takođe češće piju zbog trauma koje su preživele ili seksualnog uznemiravanja. Zbog prirode problema i psihologije, žene imaju mnogo više uspeha u lečenju zavisnosti od alkohola. Odnosno, ženama je slušanje priča drugih žena mnogo više pokazalo da nisu usamljene u problemu, što je uticalo na njihov oporavak.

Epidemiolozi su primetili da je sa promenom položaja žena u društvu došlo do porasta konzumiranja alkoholnog pića među ženama, dok se muškarci i dalje gotovo dvostruko više opijaju nego žene. Međutim, to se menja među mladima. Žene rođene između 1991. i 2000. godine piju isto toliko koliko i muškarci, što je verovatno trend među novijim generacijama.