Da li žene daju prednost emocijama, a muškarci realnosti

Da li žene daju prednost emocijama, a muškarci realnosti

Postoje sličnosti i razlike između osećanja žena i muškaraca. Pre svega, žene teže da sve objedine u jednoj vezi, muškarci žele idealnog partnera, ali ne i bračnu realizaciju

Onaj koji nas nije ostavio u večitom mraku sam je isijavao dovoljno važnosti za ceo svet, govoreći da treba činiti dobro do iznemoglosti – Nikola Tesla postavio je pitanje: „Zašto je žena najmudrije biće?”. U odgovoru na ovo pitanje, neophodno je osvrnuti se na sličnosti, odnosno razlike između muškarca i žene. Potreba da budemo voljeni je značajna sličnost između ova dva pola, jer svi volimo da budemo voljeni.

Nikada ne treba zaboraviti da je istinski lepa žena samo ona koja zna da se svet ne okreće oko nje

Osnovne razlike

Žene uvek daju prednost osećanjima, one su maštari i sanjari na duži vremenski period i pri tome razvijaju čitavu lepezu različitih emocija. Muškarci pak daju prednost realnosti, do te mere da mogu podeliti svoja osećanja – mogu doživeti strasnu ljubav s jednom ženom, a nežnost s drugom.

Dok žene teže da to sve objedine u jednoj vezi s jednim muškarcem, za to vreme muškarci funkcionišu po principu – imati idealnog partnera, ali ne i bračnu realizaciju te veze.

Žene mnogo bolje komuniciraju od muškaraca, zato što su otvorenije, spontanije, lakše govore o svojim osećanjima, problemima, o svojim željama. Žena je talentovana u govoru i dejstvima koje govor proizvodi. Svaka žena u svom ženskom životnom ciklusu ima u sebi i muško i žensko gledanje!

Svaka žena u svom ženskom životnom ciklusu ima u sebi i muško i žensko gledanje!

Naime, sve dok ne postane majka, spavala je dok se ne naspava, radila dok se ne naradi, i vrlo hedonistički gledala na svoj sopstveni život (što bi inače bio muški način gledanja).

Borba za ženski identitet

Međutim, ona se kroz razvoj ličnosti bori za jasan ženski i lični identitet, prihvata odgovornost za svoju životnu orijentaciju, ima samopouzdanje, sopstveni sistem vrednosti i poseduje negujući stav kao biološku datost (negovanje svog deteta).

I upravo ovaj stav koji joj učvršćuje i jednu od glavnih uloga, a to je da bude dobra majka, supruga, poslovna žena, domaćica, omogućava joj da bude puna razumevanja za tu istu jednostavnost jednog muškarca.

Žene čvrsto stoje na svojim nogama i polako sazrevaju od devojčice do zrele žene, stvarajući i prolazeći kroz fazu samouverenosti koja predstavlja fazu novine, rizika i otkrivanja sopstvenih potencijala.

Faza samouverenosti je jedno dobro konstruktivno vreme, doba najveće ženske zrelosti

To je doba njihovog dostignuća, snage, samodovoljnosti, posvećenosti određenim ciljevima, doba stvaranja kada žena otkriva svoje istinske mogućnosti. Faza samouverenosti je jedno dobro konstruktivno vreme, doba njene najveće zrelosti.

Za one koji žele da razumeju žensku psihu, dovoljno je ceniti sve ovo!

Bunt

Zato s pravom možemo reći da se jedna takva žena može ponekad ponašati i na uslovno neprikladan način.

Monogamija je lukavstvo civilizacije – zato i žene mogu biti u prilici da se u nekom trenutku okrenu drugom partneru.

Puno je uloga s kojim žena treba da se nosi, jedna od njih je i ta večita potreba da bude lepa

Zašto se to dešava?

S jedne strane imamo:

– nezadovoljstvo sopstvenim partnerom

– gubitak strasti

– prestanak ljubavi

S druge strane imamo:

– privlačnost novog partnera

– pojačan seksualni nagon

– privlačnost zabranjenog (ona uvek u sebi nosi crtu mazohizma)

U psihologiji to zovemo moralna kontrasugestija – trenutak kada se jedan deo našeg ega spaja sa onim našim nagonskim idom! Puno je uloga s kojima žena treba da se nosi, jedna od njih je i ta večita potreba da bude lepa! Ali u realizaciji te želje, nikada ne treba zaboraviti da je istinski lepa žena samo ona koja zna da se svet ne okreće oko nje.

To je ona vrsta skromnosti koja omogućava da slavimo tuđe uspehe isto kao i sopstvene.

Lepota je kada uživate u životu baš takvom kakav jeste, bez poređenja s drugima. Žena je dovoljno mudra da sve to objedini u svojoj ličnosti!