devojka meditira na suncu

Čudotvorno dejstvo zvuka – od blagog transa do isceljenja

U šamanskoj tradiciji zvuk i muzika su, zapravo, energetski nosač, „vozilo” za promenjeno stanje svesti i transformaciju, koje može odvesti šamana u druge svetove i dimenzije, odakle on crpi isceljujuću snagu

Nastavljamo priču o važnosti dejstva zvuka kroz njegovu primenu u starim civilizacijama. I tada, kada nije bilo naučnih dokaza o blagotvornom dejstvu zvuka, stare civilizacije su koristile zvuk za odlazak u druga stanja svesti (ASC – alter state of consciousness).

Da li je to još jedan dokaz da je isceljenje tela povezano sa bivstvovanjem u ASC stanju, kada je mozak u alfa ka teta (theta) moždanim talasima? Nauka je danas dokazala koji se sve isceljujući procesi odigravaju kada smo u stanju ASC, a da li ste znali da mu najlakše možemo pristupiti pomoću zvuka? Hajde da vidmo kako je to izgledalo u davna vremena…

Drugo stanje svesti šamani mogu postići na više načina: bubnjanjem, pevanjem i sviranjem zvečki, kao i drugih perkusionih instrumenata. Uvek je ključ bio u proizvođenju zvuka

Šamanska tradicija

U plemenskim zajednicama šaman je imao dar da može da komunicira sa duhovima predaka, kao i biljaka i životinja, tako što je ulazio u drugo stanje svesti, a sve u svrhu isceljenja, kao i spoznaje svetih učenja i znanja.

Šamanska tradicija može se pronaći u mnogim kulturama sveta, od Sami ljudi iz Laponije, pa do Varao naroda iz Venecuele. Drugo stanje svesti šamani mogu postići na više načina: bubnjanjem, pevanjem i sviranjem zvečki, kao i drugih perkusionih instrumenata. Uvek je ključ bio u proizvođenju zvuka!

U šamanskoj tradiciji zvuk i muzika su, zapravo, energetski nosač, „vozilo” za promenjeno stanje svesti i transformaciju, koje može odvesti šamana u druge svetove i dimenzije, odakle on crpi isceljujuću snagu.

Čak i šamani koji koriste svete biljke za očuvanje zdravlja i isceljenje, takođe koriste određene zvukove kako bi ušli u stanje transa na početku isceljujuće seanse, a zatim nastavljaju sa korišćenjem zvuka kako bi stanje transa održavali tokom procesa.

Tradicija Inka

Civilizacija pre Inka u Peruu koristila je veoma lepe glinene posude, tzv. „zviždeće posude”, pomoću kojih su proizvodili određene zvukove visokih vibracija. Arheološka istraživanja na mestima gde su se obavljale sahrane, dovela su istraživače do hipoteze da su one upravo i korišćene kako bi stvorile grupni trans prilikom ceremonija povezanih sa prelaskom u „drugi svet”.

Vedska filozofija je samo jedna od istočnjačkih tradicija koje koriste i promovišu korišćenje zvuka kao formu terapeutskog isceljenja

Takođe, izgled i dekoracija posuda navode na hipotezu da su služile da sa zvukom naprave „most između realnog i drugog sveta”, kako bi se ojačao duh tokom života i omogućila direktna komunikacija sa drugim stanjima svesti i stvarnostima.

Vedska filozofija

Vede su knjige koje prethode uspostavljanju hinduizma u Indiji. Vedska filozofija je samo jedna od istočnjačkih tradicija koje koriste i promovišu korišćenje zvuka kao formu terapeutskog isceljenja. Korišćenje mantri, svetog zvuka (ponekad i kombinacija više zvukova), služilo je da se poravnamo sa transformativnom isceljujućom energijom Univerzuma, čiji smo deo.

U sistemu Veda mantre se pevaju na sanskritu, svetom jeziku za koji se veruje da je dat od Boga, kako bi ljudi kroz mantranje mogli da komuniciraju sa Bogom.

Civilizacija pre Inka u Peruu koristila je veoma lepe glinene posude, tzv. „zviždeće posude”, pomoću kojih su proizvodili određene zvuke visokih vibracija

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je stanje blagog transa neophodno kako bi regenerisali ceo naš sistem. Pogotovo u današnje ubrzano vreme, vreme gde je stres normalna pojava. Hajde da svakodnevno poklonimo sebi 20-minutnu vežbu opuštanja celog tela i spuštanja moždane frekvencije na nižu vibraciju.

Udobno lezite, upalite neku mirišljavu sveću ili štapić, ili koristite eterično ulje. Pustite meditativnu muziku, zatvorite oči i samo držite svesnu pažnju na udasima i izdasima. Pravite duboke udahe na nos i duboke izdahe na usta.

Moja preporuka melodije je na linku

Neka je mir u nama i sklad sa okolinom!

Grlim vas glasom,

Ana, alhemičarka