Put u budućnost, 2023.na putu

Ciljevi – vode napred i lako preskaču sve prepreke u trci života

Bliži nam se kraj ove 2022. godine, i možda osetimo unutrašnji poziv da se već sada polako energetski podešavamo za nešto što želimo da nam se ostvari u novoj 2023. godini!

U prošloj kolumni pričali smo o viziji, i svakako je dobro da uvek imamo viziju svoje „budućnosti” kroz sliku i, pre svega, osećaj – ko postajemo i kome/čemu doprinosimo u smislu šire slike i svrhe.

To je ono što vodi napred i lako preskače sve prepreke u trci života, jer svrha uvek vodi ka finišu, a prepreke postaju manje važne, čak nevažne, i samo deo putovanja. To je efikasan pristup, pristup rešenjima umesto pristupa problemima.

Jedan od glavnih načina na koji postižemo rezultate, fokusirani na rešenja s kojima služimo ovom svetu, jeste da se fokusiramo umom i srcem na ono što postajemo, a ne na ono što prevazilazimo kod sebe.

Žena koja skače od sreće

Razvijanje, čuvanje i osećanje vizije, slike primamljive budućnosti, najvažniji je zadatak osobe u ostvarivanju njenih ciljeva i snova. Kada želimo da nam se ostvari neki cilj, često krenemo u akciju i preduzimanje koraka za koje mislimo da su ispravni, a da se prethodno nismo prvo zaustavili i energetski podesili za ostvarenje.

Evo male „energetske formule” za podešavanje koja se zove POKRENI se!

P   O   K   R   E   N   I svoju S-tvaralačku E-nergiju!

a) P – Pozitivno formulisati ciljeve. Potrebno je izraziti ono što želimo, a ne ono što ne želimo da nam se desi (naš mozak ne reaguje na reči kao: neću, nemoj, nikada…). Na primer: „Ne želim da budem nesigurna”, naš mozak ne obrađuje negacije i sve vreme, u stvari, razmišlja o našoj nesigurnosti.

Pozitivna formulacija navedenog cilja je: „Želim da budem sigurna u sebe”.

b) O – Preuzimanje odgovornosti u smislu da svaku akciju koja vodi ka ostvarenju našeg cilja moramo mi da pokrenemo i obavljamo. Cilj mora biti realno postavljen u okviru naših mogućnosti i ne sme na prvom mestu da zavisi od drugih ljudi. Proverite da li je to istina!

c) K – Cilj je potrebno konkretno izraziti. Postavljanjem preciznih pitanja: kada, gde, s kim, kako… ideja cilja će biti jasnija, potpunija, a samim tim imamo i potpuniju reprezentaciju onoga što želimo da ostvarimo i na taj način nesvesni um kreće prema ostvarenju.

Be here now- uživanje u trenutku

Dešava se da često postavimo velike ciljeve i tada postavljanjem detaljnih pitanja, konkretizacijom, pomažemo sebi da ga preformulišemo u više manjih ciljeva. Potrebno je koristiti što potpunija poređenja (izbegavati više, manje, češće…) i tačno odrediti vreme do kada želimo da ostvarimo naš cilj.

d) R – Cilj treba postaviti u obliku krajnjeg rezultata, kao dokaz ostvarenja krajnjeg cilja, kao doživljaj ostvarenja kroz osećaj, a ne skup zadataka koje treba uraditi da bismo došli do cilja. Treba ga postaviti kao atraktivan doživljaj već doživljenog – kao da smo u filmu  ostvarenog. Da ima sliku, ton, emociju (šta vidimo, šta čujemo, šta osećamo…) i da se 100 odsto prebacimo u tu našu viziju savršene budućnosti.

Često se desi da ljudi u situacijama i kada ostvare cilj, jednostavno ignorišu ostvarenje. Možemo se zapitati kako ćemo znati da smo uspeli, šta ćemo videti, čuti, osetiti, kako će drugi znati da smo uspeli…? Na taj način pokrenućemo vibraciju i podesiti energiju da privlači kroz osećaj.

e) E – Cilj mora biti postavljen „ekološki”, tj. mora biti od prednosti za nas i naše okruženje, mora imati pozitivne posledice za nas i našu okolinu, mora biti koristan za nas, naš život i život bliskih ljudi iz naše okoline. Možemo se zapitati šta dobijamo, čega se odričemo, kako će se naš život promeniti kada ga ostvarimo, hoćemo li postizanjem cilja izgubiti nešto što sada imamo…? Ekologija kao „analiza posledica” je dragocena u pravilnom postavljanju ciljeva.

f) N – pratiti, primećivati naznake po kojima ćemo znati da se približavamo cilju. Važno je da opažamo koji su to znaci pored puta koji nas podržavaju da smo na pravom putu, kao „tihi šaptači” koji nas usmeravaju. To mogu biti ljudi koje smo „slučajno” sreli i dobili važnu informaciju za naš cilj, možda neka reklama koja nam je baš stigla na mobilni telefon, a tiče se našeg cilja i slično.

Devojka u ružičastoj jakni

g) I – Cilj treba da bude postavljen izazovno, atraktivno, da nas pokreće, da smo motivisani da ga ostvarimo, jer često ako je cilj mali onda nismo motivisani da se pokrenemo. Možemo se pitati šta je zaista značajno i važno, šta želimo i ZAŠTO nam je važno da ostvarimo cilj, šta može biti cilj iza cilja, i koja je naša najviša namera…? Duboka vrednost iza cilja i osećanje povezano s tim, zapravo je ono što osoba zaista želi da postigne i to takođe zahteva fokus. Razumevajući ljudsku potrebu da živimo naše duboke vrednosti , cilj postaje još značajniji za svaku osobu.

Osetite već postignuti cilj, jer upravo taj osećaj je ono što će vas podržati da privučete taj cilj. Pomoću vizualizacije možemo kreirati divno flow stanje izbora i promena koje mogu ubrzati naše ideje i iskustva, i kreirati rezultate koje želimo u stvarnom životu.

I naravno, uvek dodajte stimulišuću muziku procesu POKRENI SE, da pojača vibrantni uticaj. Moja preporuka je:

Raise Your Vibration, Manifest Miracles, Positive Energy, Elevate Your Frequency