numerologija


Numerologija

Numerologija

Ptolomej se spominje u predanjima najstarijih kultura, a Pitagori se pripisuje igra brojevima. Svet koji nas okružuje pod uticajem je brojeva i oni određuju našu ličnost, predispozicije i odnose s drugim ljudima.


Numerologija je veština o tumačenju i uticaju brojeva na ljude.


Izračunavanje ličnog broja u datumu rođenja, primer: 16.03.1978.

Saberite sve cifre iz datuma rođenja i svedite ih na jednocifren broj:
1+6+0+3+1+9+7+8=35=3+5= 8 LIČNI BROJ

Vaš broj je:

Unesite vaš datum rođenja i saznajte vaš broj