grupno bubnjanje

Bubnjarski krugovi – osećaj povezanosti sa drugima i međuljudska podrška

Ritam krug grupnog bubnjanja pruža mogućnost povezivanja sa sopstvenim duhom na dubljem nivou, a takođe i povezivanja sa grupom, kroz koju možemo proširiti svoju svest i spojiti suprotnosti različitih uvida

Nastavljamo priču o uticaju ritma i zvuka bubnja na ceo naš sistem, koju smo započeli u prethodnoj kolumni. Kada shvatimo da smo energija, da vibriramo, da smo istovremeno i talas i čestica koji imaju svoj „prirodan ritam”, možemo se zapitati kako da spoljašnjim uticajem naštimujemo svoje telo na zdrav ritam i prirodnu, isceljujuću rezonancu u nama?

Upravo je Grupna terapija bubnjem, tzv. Ritam krug, sesija pomoću koje možemo osetiti taj energetski preokret.

Prošli put sam opisala četiri, a evo i preostalih pet blagodeti bubnjanja.

Za razliku od drugih tehnika meditacije i vežbanja za ulazak u izmenjeno stanje svesti, uz bubnjanje sve ide prirodno lakše i brže

Ana Tomović Foto © Milan Djakov

4. Bubnjanje izaziva prirodna izmenjena stanja svesti (ASC)

Ritmičko bubnjanje izaziva izmenjena stanja koja imaju širok spektar terapijske primene. Nedavno istraživanje dr Barija Kvina pokazuje da čak i kratka sesija bubnjanja može udvostručiti aktivnost alfa moždanih talasa, dramatično smanjujući stres.

Mozak se menja iz beta talasa (fokusirana koncentracija i aktivnost) u alfa talase (mirni i opušteni), stvarajući osećaj euforije i blagostanja (ASC, izmenjeno stanje svesti o kome sam pisala).

Alfa aktivnost je povezana sa meditacijom, šamanskim transom i integrativnim modovima svesti. Za razliku od drugih tehnika meditacije i vežbanja za ulazak u izmenjeno stanje svesti, uz bubnjanje sve ide prirodno lakše i brže.

Prednost učešća u bubnjarskoj grupi je u tome što u sebi i među članovima grupe razvijate zvučnu povratnu spregu

5. Bubnjanje stvara osećaj povezanosti sa sobom i drugima

Živimo u tehnološkoj revoluciji u kojoj su tradicionalni porodični sistemi i sistemi podrške zasnovani na zajednici postali „slabiji i manje vrednovani”. Zato bubnjarski krugovi pružaju osećaj povezanosti sa drugima i međuljudsku podršku. Ritam krug grupnog bubnjanja pruža mogućnost povezivanja sa sopstvenim duhom na dubljem nivou, a takođe i povezivanja sa grupom, kroz koju možemo proširiti svoju svest i spojiti suprotnosti različitih uvida.

Grupno bubnjanje ublažava usredsređenost na sebe, izolaciju i otuđenje. Ritam i rezonanca uređuju svet prirode. Disonanca i disharmonija nastaju samo kada ograničimo svoju sposobnost da u potpunosti rezoniramo sa životnim ritmovima. Poreklo reči ritam je grčko i znači teći.

Da li imamo osećaj u telu da „tečemo sa rekom Života”? To je način usklađivanja suštinskog sebe sa protokom dinamičnog, međusobno povezanog univerzuma, što nam pomaže da se osećamo povezani, a ne izolovani i otuđeni. Upravo je ritam terapija br. 1 u građenju takve energije i toka života.

Bubnjanje naglašava samoizražavanje, uči kako obnoviti emocionalno zdravlje i bavi se problemima nasilja i sukoba kroz izražavanje i integraciju emocija

6. Bubnjanje oslobađa negativna osećanja, blokade i emocionalne traume

Bubnjanje može pomoći ljudima da izraze i reše emocionalne probleme. Neizražena osećanja mogu stvoriti energetske blokade. Fizička stimulacija bubnjanjem uklanja blokade i dovodi do emocionalnog oslobađanja. Zvučne vibracije rezoniraju kroz sve ćelije u telu, stimulišući oslobađanje negativnih ćelijskih uspomena. Bubnjanje naglašava samoizražavanje, uči kako obnoviti emocionalno zdravlje i bavi se problemima nasilja i sukoba kroz izražavanje i integraciju emocija.

7. Bubnjanje nas postavlja u SADA I OVDE, u sadašnji trenutak

Bubnjanje pomaže u ublažavanju stresa koji nastaje zbog vezanosti za prošlost ili zbog brige o budućnosti. Kada neko svira na bubnju, postavlja se direktno u OVDE i SADA. Jedan od paradoksa ritma je da on ima obe sposobnosti – da vašu svest premesti iz vašeg tela u carstva izvan vremena i prostora, kao i da vas čvrsto prizemlji u sadašnjem trenutku.

8. Bubnjanje pruža „zvučni, energetski medijum” za individualnu samorealizaciju

Bubnjanje pomaže da se ponovo povežemo sa našim jezgrom, stimuliše naš kreativni izraz i razvija osećaj osnaženosti sopstva.

Svaka osoba u bubnjarskom krugu izražava se kroz svoj bubanj i istovremeno sluša ostale bubnjeve

Prednost učešća u bubnjarskoj grupi je u tome što u sebi i među članovima grupe razvijate zvučnu povratnu spregu – kanal za samoizražavanje i pozitivne povratne informacije, koji je preverbalan, zasnovan na emocijama i zvukom posredovan. Svaka osoba u bubnjarskom krugu izražava se kroz svoj bubanj i istovremeno sluša ostale bubnjeve. Svi govore, svi se čuju, a zvuk svake osobe je suštinski deo celine.

Svaka osoba može izbaciti svoja osećanja bez reči, a da ne mora da otkriva svoje probleme. Grupno bubnjanje dopunjuje tradicionalne metode terapije razgovorom. Pruža sredstvo za istraživanje i razvoj unutrašnjeg ja. Služi kao sredstvo za ličnu transformaciju, širenje svesti i izgradnju zajednice.

Fascinanto je da se primitivni bubnjarski krug pojavljuje kao značajno terapijsko sredstvo u modernom tehnološkom dobu!

Ukoliko želite pravo iskustvo, dobrodošli ste na Ritam krug u Alhemiju komunikacije, www.alhemijakomunikacije.com

Ukoliko želite da se opustite, udobno se smestite i pustite divnu, ritmičnu melodiju isceljujućih bubnjeva na linku:

Grlim vas glasom i ritmom,

Ana