Alhemičarka – zvuk je baza svih isceljenja

Prvi zvuci i melodije korišćeni su da se ljudi okupe i budu zajedno. Danas znamo da osećaj pripadnosti, povezivanje i „biti deo nečeg većeg”, utiče na dobro zdravlje

Arheološka istraživanja omogućavaju nam da razumemo kako su stare civilizacije koristile moćan efekat zvuka, uključujući i isceljenje i lečenje. Svakako je u to vreme korišćenje zvuka više bilo intuitivno nego sa svesnom namerom.

Prvi zvuci i melodije korišćeni su da se ljudi okupe i budu zajedno. Danas znamo da osećaj pripadnosti, povezivanje i „biti deo nečeg većeg”, utiče na dobro zdravlje.

Za stare civilizacije vreme/vremenske prilike, svet biljaka i životinja bili su od esencijalne važnosti za opstanak, tako da su oni razvijali metode – kroz molitve, rituale i ceremonije – koje su im davale osećaj povezanosti i uticaja na svet prirode. Kako su sve te ceremonije postajale sastavni deo života, zvuk i muzika davali su značenje toj komunikaciji s prirodom, bogovima i kosmosom.

Da bismo razumeli zašto je zvuk toliko dobar za unapređenje opšteg blagostanja, osvrnućemo se u ovoj kolumni na davna vremena i stare civilizacije

U zatvorenom prostoru, kada se tokom određenih ceremonija muzika slušala neko vreme, ljudi su polako „odlazili u drugo stanje svesti”, zapravo u trans – stanje izmenjene svesti (alfa–teta moždani talasi), tzv. ASC (alter state of consciousness).

Kao što sam već pisala u prošlim tekstovima, ASC je stanje koje veoma blagotvorno deluje na naš organizam – u ovom stanju stvara se blagotvorna biohemija, luče se hormoni koji podižu raspoloženje, opušta se fizičko telo, mentalni procesi se smiruju, ćelije se regenerišu…

Da li ste znali da je ASC upravo ono stanje koje koristimo u meditaciji i opuštajućim terapijama, kao i za umanjenje bolova i unapređenje fizičkog isceljenja?

Prvi zabeleženi muzički instrumenti zapravo su litofonske stene i stalaktitski „štapovi”, kao i sama pećina, gde je naš predak shvatao da zvuk ima drugačiju jačinu u različitim delovima špilje

Prvi zabeleženi muzički instrumenti zapravo su litofonske stene i stalaktitski „štapovi”, kao i sama pećina, gde je naš predak shvatao da zvuk ima drugačiju jačinu u različitim delovima špilje. Na nekima je čak obeleženo gde se može udarati za veću jačinu zvuka.

Naučnici su pronašli da je zvuk u nekim pećinama tačno takav da proizvodi alfa moždane talase kod čoveka, kao i da su crteži u pećinama oslikani baš tamo gde je najveća rezonanca i jačina zvuka. Slučajno ili ne, izgleda da su naši preci tim slikama želeli putem zvuka da „utisnu život”.

Fascinantno je kako su i stare i moderne civilizacije zajedno došle do stvaranja isceljenja i terapije zvukom koju danas poznajemo

Fascinantno je kako su i stare i moderne civilizacije zajedno došle do stvaranja isceljenja i terapije zvukom koju danas poznajemo. Neke danas postoje u svom originalnom obliku, kao recimo mantre, bazirane na tradiciji Veda, koje se koriste takođe i u joga praksi, a neke su osnova na kojima počiva moderna zvučna terapija.

U sledećoj kolumni proputovaćemo kroz mnoge stare kulture, a do tada evo divne vežbe iz vokalne terapije kroz pevanje mantre OM. OM je sveti zvuk koji obuhvata sve, od alfe do omege. Cij vežbe jeste da osetite efekte na svom telu dok pevate OM.

1. Udobno se smestite i počnite sa dubljim stomačnim disanjem. Uvek nas dublji udasi u stomak opuštaju i smiruju misli koje se „roje” kada plitko dišemo samo u grudni koš.

U zatvorenom prostoru, kada se tokom određenih ceremonija muzika slušala neko vreme, ljudi su polako „odlazili u drugo stanje svesti”, zapravo u trans – stanje izmenjene svesti

2. Zatvorenih usta pevajte MMM kao „mumlanje” i to sa nižim tonom. Nekoliko minuta neka vibrira zvuk glasa MMM. Zatim otvorenih usta pevajte OOO i zatvaranjem usta prelazite na MMM. „Držite” zvuk tako da bude jednako raspoređen.

3. Kada prestanete s pevanjem, dišite duboko i sporo nekoliko puta. Zatim prebacite pažnju na telo, na to kako se osećate, posebno obratite pažnju na to gde najviše osećate da ste rezonirali sa zvukom.

Grlim vas glasom,

Ana, alhemičarka