andjeo u svetlosti

Alhemičarka – Ko–smo(s) mi?

Kada se podesimo na svoju autentičnu vibraciju, mi zaista postajemo svetlost, zračimo kao sunce i stvaramo harmoniju baš kao da smo anđeo

Živimo u izuzetno intenzivno i magično vreme u kome promenom svoje Svesti možemo kreirati i materijalizovati svoju realnost, baš kao prave kvantne fizičarke. Kvantna fizika dokazuje da posmatranjem stvaramo realnost. Ono što je važno da razumemo jeste da Svest nije samo „moždana aktivnost” već upravo spoj uma i tela, misli i osećanja, nauke i duhovnosti, Neba i Zemlje, oca i majke… spoj SUPROTNOSTI.

Energetski rad sa telom, a zapravo energijom, od izuzetne je važnosti – kako da dobro osećamo svoje telo dok istovremeno mislimo i pričamo, kako da osećamo sve vibracije našeg tela i budemo harmoničan koherentni spoj moždanih i srčanih talasa, što posledično manifestuje harmoničan život?

zena meditira i pronalazi svetlost

Za početak je potrebno da spajamo parove energetskih centara o kojima sam pisala u prošlim kolumnama i da kružeći s tom energijom lagano otvaramo transcedentne energetske centre van našeg tela. Poverujte u svoju električno-zvučnu prirodu, jer vi ste svetlost u telu – zasijajte anđeoski!

Naš zvezdani portal

Osmi energetski centar je prvi transcendentni energetski centar i nalazi se na oko četiri prsta iznad glave, iznad krunske čakre. Ukoliko stavimo levi dlan horizontalno, baš na to mesto, možemo osetiti suptilno energetsko polje osme čakre. Kao jedno spiralno energetsko polje, ona metaforički predstavlja Anđeoski oreol iznad glave.

Nazivaju je i Soul Star – Zvezda Duše zato što predstavlja naš „zvezdani portal” za više stanje svesti, u kome zaista energetski osećamo DA JE SVE – JEDNO. A kada smo svi jedno, i kada je sve jedno, KO-SMO(S) MI? Kosmičko biće ili čovek fizičkom realnošću odvojen od Kosmosa?

Poverujte u svoju električno-zvučnu prirodu, jer vi ste svetlost u telu – zasijajte anđeoski!

Funkcija osme čakre jeste da kroz drugačija stanja svesti (koja postižemo putem zvučne terapije, meditacije, snova…) izađemo iz poznatog koordinatnog sistema vreme-prostor i uđemo u stanje Višeg Ja, odakle možemo, pre svega, da upoznamo istinsku sebe i svoju autentičnost kosmičke prirode. Većina ljudi živi po poznatim programima, po genetskom nasleđu koje se prenosi „sa gena na gen”, kao i priznavanjem samo intelekta i racionalnog uma, a zapravo – nikada ne upozna SEBE kao jedinstveno i originalno biće.

Neophodno je da razumemo da smo energija i da naše telo nema samo fizičke granice, već vibrira i zapravo je uronjeno u naše elektromagnetno polje. To polje je deo nas, naša Duša i mogućnost za spoznaju više svesti i sebe kao „svetlosti”. Mi nismo samo hemijsko-fizička struktura već pre svega električno-zvučna bića i zato je važno da podignemo svest na viši nivo i prihvatimo i zavolimo sebe, sa nama novih nivoa postojanja.

Da bi živeli taj prvi nivo postojanja, koji je van našeg tela, neophodno je da spojimo treći i peti energetski centar i balansiramo ih kako bi mogli ravnomerno energetski da kruže. Tek kada spojimo treći centar – naš zdrav ego Identitet, kada znamo ko jesmo, i peti centar – naš glas, misli, našu istinu o životu – tada možemo i dati šansu da se kao Svesno ljudsko biće otvorimo ka višoj svesti i polju Univerzuma u kome živimo.

Vežba za otvaranje osme čakre

Pre vežbe po potrebi se vratite na tekstove o petom i trećem energetskom centru:

01. Udobno se smestimo u sedeći položaj i stavimo levi dlan na grlo, a desni na solarni pleksus. Napravimo par udaha i izdaha, i osetimo kako se osećamo. Desnim dlanom osetimo s pažnjom na solarnom pleksusu kakav je osećaj svesti o sebi kada činimo i osećaj našeg Ego Identiteta.

Zatim pažnju prebacimo na levi dlan i grleni centar, i osetimo koliko sebe lagano izražavamo i kakav nam je osećaj kreativnog Identiteta.

02. U drugom koraku lagano krenemo da podešavamo prvo solarni pleksus pevanjem zvuka OOO, i zamišljanjem kako udišemo žutu boju u stomak i izdišemo, pevajući sve što nam više ne treba (možda vidimo boju).

03. U trećem koraku vežbu ponovimo sa podešavanjem grlenog centra, tako što pevamo glas JAAA, udišemo tirkizno plavu boju i izdišemo, pevajući sve što nam više ne treba (možda vidimo boju).

04. Zatim pustimo da se glasovi stapaju i da kružimo svojim glasom iz OOO u JAAA, iz JAAA u OOO, prebacujući svesnu pažnju sa stomaka na grlo i obrnuto.

Neophodno je da razumemo da smo energija i da naše telo nema samo fizičke granice već vibrira, i zapravo je uronjeno u naše elektromagnetno polje

05. U petom koraku zamislimo kako sada glas direktno iz stomka pevajući OOO prolazi kroz srce, četvrti energetski centar, i zatim se glas pretvara u JAAA, pevajući s pažnjom na grleni centar.

Zatim obrnemo i spustimo glas JAAA iz grla direktno kroz srce do stomaka, kada počnemo da pevamo OOO. Ponovimo par puta dok god ne osetimo udobnost u trupu. Možemo zamisliti kako pravimo energetske, glasovne osmice kroz centar našeg srca O-JA-O-JA-O-JA…

06. U poslednjem koraku podignemo oba dlana iznad temena sa dlanovima na dole, na oko četiri prsta iznad glave. Kao da smo postavili horizontalnu platformu svojim dlanovima, na koju je potrebno da se spusti srebrna svetlost i naš glas.

Snagom svoje vizualizacije polako pevajući iz stomaka OOO kroz srce i zatim JAAA iz grla, podignemo glasom ovu energiju do horizontalne platforme naših dlanova i zamislimo srebrnusvetlost, pevajući glas AOM. Kao da kreiramo svojim glasom i vizualizacijom „srebrni energetski oreol” iznad svoje glave. Ono što ćete osetiti jeste da će telo prirodno glas AOM podići na više vibracije, odnosno tonalitet.

07. U poslednjem koraku dlanovima povučemo ovu srebrnu svetlost oko celog svog tela, kao da kreiramo štit, auru, energetski omotač, gde smo bezbedni i ušuškani u svojoj jedinstvenosti osećaja KO- SMO(s) i koliko autentično živimo baš tu jedinstvenost.

08. Uvek se na kraju zahvalimo sebi na odvojenom vremenu i radoznalosti da hrabro istražujemo sebe.

Mi nismo samo hemijsko-fizička struktura već pre svega električno- zvučna bića

Kažu da rođenjem svako dobije svog anđela zvezde u odnosu na položaj sunca u trenutku rođenja. Kažu da svaki od 72 anđela ima posebnu svrhu u ovom divnom Univerzumu i da se od nas kao svesnih bića traži da se upravo setimo te svoje posebnosti – da je živimo svaki dan!

Kažu da kada se podesimo na tu svoju autentičnu vibraciju, mi zaista postajemo svetlost, zračimo kao sunce i stvaramo harmoniju baš kao da smo anđeo. Hajde da poverujemo u nešto više od obične vidljive realnosti i da hrabro priznamo sebi da imamo snage da ponesemo lepotu belosrebrnih oreola iznad glava! Ne tamo negde gore, već upravo danas, baš sada, u ovom neponovljivom, rajskom Životu na Zemlji.

Grlim vas glasom,

 Ana