naslikana zena - apstraktna slika

Alhemičarka – Gospodin ritam

Ritam ima moćan uticaj na naše auditivno-motoričke puteve u mozgu. Svesno kreirajte svoj ritam svakodnevice i dopustite svojoj energiji da radi za vas

Termin ritam potiče iz grčkog jezika i označava ravnomernost ili ponavljanje određene radnje. Ritam se definiše kao naizmenično dizanje i spuštanje glasa, ali i naizmenična upotreba naglašenih i nenaglašenih slogova u rečenicama.

U muzici, ritam predstavlja niz tonova i pauza različitog trajanja i jačine. Možemo reći da je ritam obrazac koji održava neku vrstu vremenske strukture, bilo da ga čujemo kao ritam bubnja, bas gitare, ponavljajuće melodije i slično.

Kako ritam utiče na naš um

Kako ritam utiče na naš um? Mnogi od nas primećuju da je teško „odoleti”, a da ne pomeramo telo kada čujemo ritam koji nam se dopada, pa makar to bilo samo kuckanje prstima po stolu ili tapkanje stopalima dok sedimo. To se dešava zato što ritam ima moćan uticaj na naše auditivno-motoričke puteve u mozgu.

U zavisnosti od brzine ritma koji slušamo možemo se energizovati ili relaksirati i taj efekat ritma je ključan u terapiji zvukom

Kao što određeni ritam može da nas pokrene, tako i ritam sviran u određenom broju udaraca u sekundi može da promeni naše moždane talase i na taj način učini da se relaksiramo i utonemo u „izmenjeno stanje svesti”, alfa ka teta (theta) moždanim talasima.

Izmenjeno stanje svesti (ASC – alter state of consciousness) blagotvorno je za naš organizam, dovodi do smirenja, duboke meditacije i povezivanja sa telom, otpuštanja mentalne tenzije, korisne biohemije… i može se postići već nakon 5 minuta, kada bismo udarali ritam bubnjem od 3 do 4 Hz (što je 3–4 udarca u 1 sekundi).

U zavisnosti od brzine ritma koji slušamo, možemo se energizovati ili relaksirati i taj efekat ritma je ključan u terapiji zvukom. Zove se entrainment (eng.) i zapravo znači sinhronizaciju oscilacija tela tokom vremena. Ritam između dva tela koja osciluju tokom vremena sinhronizuje se i usaglašava, baš kao kada imamo dva metronoma na istoj podlozi, gde se brži usporava, a sporiji ubrzava, do trenutka kada oba osciluju istom brzinom.

Kada birate muziku koju slušate, zapitajte se kako želite da se osećate i onda odaberite određeni ritam

Energetska razmena

Zašto bi to bilo važno nama u svakodnevnom životu? Zato što smo u stalnoj energetskoj razmeni i interakciji sa ritmovima oko sebe, bilo ljudi, bilo tehnike, informacija, zvukova, prirode… Ukoliko se u vašem okruženju nalazi osoba koja je napeta i u „spidu” sigurna sam da već posle nekoliko minuta počinjete da osećate njen „energetski uticaj” na vaš ritam.

Umete li da osetite na vreme ove uticaje i da održite svoju energiju u stanju balansa i mira, ili vam se dešava da vi zapravo postajete napetiji i nervozniji? Ko tu koga usporava ili ubrzava?

Potreba današnjice jeste da pored vrednovanja naše budnosti i racionalnog uma sa vibracijama beta moždanih talasa (12–16 Hz) shvatimo važnost ASC – izmenjenog stanja svesti i blagodeti alfa ka teta stanjima našeg uma.

Ako osećate „negativne” ritmove ljudi koji vas okružuju, a ne možete da promenite okruženje, zadržite svoj „pozitivan” ritam

Studije su pokazale da kada su ljudi izloženi, u određenom vremenskom intervalu, ritmu od 3 bps (udarca u sekundi, Hz), počinju da vibriraju na teta moždanim talasima.

To su talasi koje imamo dok spavamo, za vreme REM faze (sanjanje) i oni osciluju od 3 do 7 Hz. Tada je mozak u dubokom stanju relaksacije, u kome mnogi isceljujući procesi započinju u organizmu, uključujući otpuštanje mentalne tenzije i učenje novih i pozitivnih ponašanja.

Ritam koji indukuje alfa talase koji osciluju na 8–12Hz može povećati kreativnost, razvoj emocija i inteligencije kao i kreiranje visokog osećaja samosvesnosti.

Kada birate muziku koju slušate, zapitajte se kako želite da se osećate i onda odaberite određeni ritam. Ukoliko vam treba više kreativnosti, dobro je da uđete u ASC i malo spustite moždane talase, međutim ukoliko su vam potrebni energija i fokus, svakako preporučujem da neku ambijentalnu muziku zameni melodija nešto bržeg, a i dalje prijatnog ritma. Isto važi i za ljude kojima ste okruženi!

Ukoliko vam je potrebna energija, preporučujem da ambijentalnu muziku zameni melodija bržeg, a i dalje prijatnog ritma

Ukoliko osećate „negativne” ritmove ljudi koji vas okružuju, a ne možete da promenite okruženje, setite se da je vaša odgovornost da zadržite svoj „pozitivan” ritam!

Možete odabrati svesno usporeno disanje ili samo tiše i sporije rečenice dok govorite. Budite strpljivi i primetićete kako se energija preokreće, a vi sebi vraćate moć da upravljate svojom energijom.

Svesno kreirajte svoj ritam svakodnevice i dopustite svojoj energiji da radi za vas!

Grlim vas glasom,

Ana